Chúng tôi sẽ bảo vệ vẻ đẹp khỏe mạnh của bạn.
WECOMY
Tel. : 042-629-8939
Fax. : 042-629-8811
E-mail : wjkim@hnu.kr

Tự chẩn đoán

1. Bạn ở độ tuổi bao nhiêu?

2. Giới tính của bạn là gì?

3. Bạn thuộc loại da nào?

4. Bạn có mắc bệnh da liễu nào không?

5.Bạn gặp vấn đề với mùi gì?

6. Bạn đã từng nghe ai phàn nàn về mùi trên cơ thể mình chưa?

7. Bạn nghĩ gì về mùi trên cơ thể mình?

8. Bạn nghĩ nguyên nhân gây ra mùi trên cơ thể mình là gì?

9. Cách bạn cải thiện mùi cơ thể là gì?

10. Bạn nghĩ bạn gặp vấn đề về mùi gì vào mùa hè?

11. Bạn muốn sử dụng mùi hương nào?

Ngăn chặn năng lượng tự động
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

Yêu cầu

Yêu cầu

Vui lòng nhập đúng mục dưới đây.

Thực hiện một cuộc đơn